TOP > Group Companies

Shirako Corporation


Trade name Shirako Corporation
President and CEO Akihiro Yasukawa
Head Office 1051-1,Hatto, Shirako-machi, Chosei-gun, CHIBA, JAPAN
299-4203

TEL 0475-33-6655
FAX 0475-33-6656
E-mail info@shirako-chiba.co.jp
Web site http://www.shirako-chiba.co.jp/

Sunhomes Limited Company


Trade name Sunhomes Limited Company
Directors Akihiro Yasukawa
Head Office 706-3,Sorigane, Shirako-machi, Chosei-gun, CHIBA, JAPAN
299-4203
TEL +81-475-33-6597
FAX +81-475-33-4514
E-mail main@sunhomes.jp
Web site http://www.sunhomes.jp/